BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4530918
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-02-2020
Portal - Referaty
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA POZIOMÓW ODZYSKU ODPADÓW
PDF
DRUKUJ

Informacja o osiągniętych przez Gminę Pionki w 2014 roku poziomach odzysku odpadów
oraz miejscach zagospodarowania odpadów.


1.Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,0%

2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 25,22%


I.  Ilości przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) w rozbiciu na kwartały 2014 roku.

Rok
2014 Kwartał

Nazwa i adres instalacji
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

I Kwartał

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
ul. Witosa 94, 26-600 Radom- instalacja mechaniczno- biologiczna przetwarzania odpadów

 

 

 

 

20 03 01

47,86

R12

II Kwartał

61,56

R12

III Kwartał

79,68

R12

IV Kwartał

59,52

R12

Razem

248,62

 

R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 zgodnie z załacznikiem do nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach - (Dz.U.2013 nr0 poz.21)

 

Przekazane do PPHU Radkom Sp. z o.o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Witosa 94, 26-600 Radom - instalacja mechaniczno - biologiczna przetwarzania odpadów gdzie zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

 

 

Sporządził:

Małgorzata Kasica

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »