BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
5219892
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-03-2021
Portal - Europejski Fundusz Spo艂eczny
Europejski Fundusz Spo艂eczny
PDF
DRUKUJ

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W ROKU 2014

Gmina Pionki/Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pionkach informuje, 偶e prowadzi rekrutacj臋 do udzia艂u w projekcie „Aktywizacja bezrobotnego powrotem do 偶ycia zawodowego” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spo艂ecznej Dzia艂anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzia艂anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej. 

Uczestnikami projektu mog膮 by膰 osoby które:

zg艂aszaj膮 dobrowolnie ch臋膰 udzia艂u w/w projekcie

osoby niepe艂nosprawne

osoby ch臋tne do podniesienia swoich kwalifikacji poprzez podj臋cie nauki na poziomie szkolnym

osoby d艂ugotrwale bezrobotne

zagro偶one wykluczeniem spo艂ecznym z co najmniej jednego z powodów okre艣lonych w art. 7 ustawy o pomocy spo艂ecznej, które jednocze艣nie s膮 osobami w wieku aktywno艣ci zawodowej (15-64 lata), korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej w rozumieniu przepisów o pomocy spo艂ecznej, zamieszka艂e na terenie gminy Pionki.

W projekcie przewidziane s膮 formy wsparcia:

1) Wsparcie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spo艂ecznej

2) Indywidualne poradnictwo prawne

3) Indywidualne poradnictwo psychologiczne

4) Trening kompetencji 偶yciowych

5) Trening kompetencji i umiej臋tno艣ci spo艂ecznych

6) Kursy zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników

7) Wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla uczestników projektu oraz osób z ich najbli偶szego otoczenia

 Osoby ch臋tne prosimy o zg艂oszenie si臋 do Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pionkach do pracowników socjalnych (pokój nr 1,2). Wszelkie informacje mo偶na tak偶e uzyska膰 pod numerem telefonu (48) 612-40-50 lub (48) 384-82-52 w godzinach 7.30-15.30 lub e-mailem pionki@ops.pl

 

Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pionkach

 

 

 

 

 

Artyku艂y archiwalne:

Informacja dotycz膮ca projektów systemowych

Realizacja programu systemowego - aktualno艣ci

Realizacja programu systemowego - aktualno艣ci cd.

Realizacja programu systemowego - aktualno艣ci cd

Realizacja programu systemowego - aktualno艣ci cd.

Realizacja projektu systemowego pt. „ Aktywizacja bezrobotnego powrotem do 偶ycia zawodowego”


 

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »