BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
5621599
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-03-2021
Portal - Instrukcja
Instrukcja
PDF
DRUKUJ

Instrukcja BIP

Informacje ogólne:

 • W niniejszej instrukcji stosuje si臋 okre艣lenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).
 • W niniejszej instrukcji stosuje sie okre艣lenie - rozporz膮dzenie, mowa jest o rozporz膮dzeniu Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619).
 • Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udost臋pnia si臋 informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyja艣nienie poni偶ej)zobowi膮zany do tego ustaw膮.
 • "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie g艂ównej pod adresem www.bip.[domena jednostki].
 • "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
 • W przypadku wy艂膮czenia jawno艣ci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje si臋 zakres wy艂膮czenia, podstaw臋 prawn膮 wy艂膮czenia jawno艣ci oraz wskazuje sie organ lub osob臋, które dokona艂y wy艂膮czenia, a w przypadku je偶eli ograniczenie nast膮pi艂o ze wzgl臋du na prywatno艣膰 osoby fizycznej lub tajemnic臋 przedsi臋biorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wy艂膮czenia jawno艣ci.
 • W lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które s膮 zestawione informacje publiczne udost臋pnione w BIP.
 • W prawej, górnej cz臋艣ci ekranu znajduje si臋 modu艂 wyszukuj膮cy, czyli element oprogramowania serwera umo偶liwiaj膮cy znalezienie stron BIP zawieraj膮cych wyra偶enie poszukiwane przez odwiedzaj膮cego BIP.
 • Wizualizacja BIP, stanowi nierozerwaln膮 cz臋艣膰 z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalaj膮cymi na gromadzenie, porz膮dkowanie, aktualizowanie i udost臋pnianie informacji publicznych w BIP.
 • Dost臋p do informacji publicznych udost臋pnionych w BIP jest równie偶 mozliwy poprzez stron臋 g艂ówn膮 BIP posiadaj膮c膮 adres URL - www.bip.gov.pl wed艂ug menu podmiotowego lub przedmiotowego.
 • W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzaj膮cy jest informowany o chwilowym zablokowaniu po艂膮cze艅 z t膮 stron膮.

Wyja艣nienia dotycz膮ce odno艣ników BIP:

"informacje nieudost臋pnione" - zawiera, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotycz膮ce sposobu dost臋pu do informacji publicznych b臋d膮cych w posiadaniu Podmiotu i nieudost臋pnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie zosta艂a udost臋pniona w BIP, jest udost臋pniana na wniosek.)

"administrator" - zawiera dane okre艣laj膮ce to偶samo艣膰 osoby, która wprowadzi艂a informacj臋 do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporz膮dzenia jest to pracownik Podmiotu.

"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony g艂ównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra w艂a艣ciwego do spraw administracji publicznej. Strona g艂ówna BIP zawieraj膮ca wykaz podmiotów, obowi膮zanych zgodnie z ustaw膮 do udost臋pniania informacji publicznej, wraz z odno艣nikami umo偶liwiaj膮cymi po艂膮czenia z ich stronami.

"www.[domena podmiotu]" - pozwala na przeniesienie si臋 do w艂asnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu.

"panel aktualizacyjny" - element oprogramowania serwera umo偶liwiaj膮cy dost臋p (po podaniu identyfikatora i has艂a dost臋pu)do merytoryki BIP w celu dokonania niezb臋dnych zmian w tre艣ci informacji publicznych udost臋pnianych w BIP.

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »