BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
5622546
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-03-2021
Portal - Polityka Prywatności
KLAUZULA INFORMACYJNA – RADA GMINY
PDF
DRUKUJ

Informujemy, że obrady sesji Rady Gminy Pionki są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja na żywo dostępna jest na kanale YouTube, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.gmina-pionki.pl,  bip.gmina-pionki.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pionki. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.(48)612-15-14 poprzez adres e-mail: wojt@gmina-pionki.pl  lub wysyłając list na adres urzędu gminy : Zwycięstwa 6a , 26-670 Pionki

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-maila: iod@gmina-pionki.pl  kontakt  z Inspektorem  Ochrony Danych:  tel.48 612-15-14, wysyłając list na adres siedziby wskazany powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy Pionki  za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r.poz. 994 z późn. zm.)

Nagranie z sesji Rady Gminy Pionki będzie przechowywanie wieczyście oraz rozpowszechnione poprzez umieszczenie na stronie internetowej  www.gmina-pionki.pl  bip.gmina-pionki.pl
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, wnioskowania ich usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Udział w obradach sesji Rady Gminy Pionki jest równoznaczny  z akceptacją rozpowszechniania wizerunki i dźwięku utrwalonego podczas sesji.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »