BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
5624869
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-03-2021
Portal - Organizacje Pozarządowe
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Organizacje Pozarządową
PDF
DRUKUJ

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Organizacje Pozarządową z terenu Gminy Pionki o dofinansowanie działalności w 2019 roku.

Stowarzyszenie "Zespół Królewskie Źródła" złożyło ofertę na dofinansowanie  zadania publicznego pt. ,,Muzyczne tradycje czyli śpiewamy i gramy na ludowo"  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723.)  OFERTA STOWARZYSZENIA "Zespół Królewskie Źródła"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy  ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Pionkach i na stronie internetowej Gminy Pionki www.gmina-pionki.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 czerwca  2019 roku osobiście w formie pisemnej Urzędzie Gminy Pionki  pok. 1  lub drogą elektroniczną na adres: ug@gmina-pionki.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Formularz zgłoszenia uwagi

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »