BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
4531599
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-02-2020
Portal - Referaty
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
PDF
DRUKUJ

  

Dariusz Kustra  Kierownik  pok.17   tel.(48)612-15-14

 

Zakres dzia艂ania:

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Andrzej Drózd      pok.18   tel.(48)612-15-14         

Zakres dzia艂alno艣ci:

 • nadzór nad inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy;
 • nadzór nad budow膮 wodoci膮gów i sieci kanalizacyjnej;
 • nadzór nad budow膮 i remontami dróg, mostów;
 • przetargi na roboty budowlane i instalacyjne;

 

 艁ukasz Sikora     pok.18   tel.(48)612-15-14          

Zakres dzia艂alno艣ci:

 • przygotowanie i organizacja przetargów na roboty, us艂ugi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 • podejmowanie dziala艅 zwi膮zanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych
 • wydawanie za艣wiadcze艅 o przeznaczeniu dzia艂ki okre艣lonym w planie zagospodatowania przestrzennego
 • prowadzenie spraw dotycz膮cych bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i kolejowego -oznakowania
Kamila Haduch-Skóra pok.16 tel.(48)612-15-14

Zakres dzia艂alno艣ci:

 • przygotowanie za艣wiadcze艅 w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy i prowadzenie ich rejestru
 • wykonywanie czynno艣ci administracyjno-kancelaryjnych b臋d膮cych w kompetencji Referatu

 


Wnioski:

Ustalenie warunków zabudowy.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Informacja o terenie

Wniosek o zaj臋cie pasa drogowego i umieszczenie urz膮dze艅

Wniosek o zaopiniowanie wst臋pnego projektu podzia艂u nieruchomo艣ci

Wniosek o wydanie zezwolenia na budow臋 /przebudow臋 istniej膮cego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej (Gminnej)

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej

Wniosek  o przeniesienie warunkow zabudowy

 

  

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »